História predpisu 86/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.07.1969 - 31.12.1969