História predpisu 83/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.07.1969 - 29.09.2000