História predpisu 73/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1969 - 28.02.1971