História predpisu 54/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.06.1969 - 13.06.1971