História predpisu 47/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1969 - 31.12.1984