História predpisu 45/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.05.1969 - 31.12.1974