História predpisu 44/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.06.1969 - 18.08.1998