História predpisu 42/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.05.1969 - 27.11.1994