História predpisu 36/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.04.1969 - 17.05.1990