História predpisu 33/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.05.1969 - 31.12.1973