História predpisu 27/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.1969 - 21.02.1971