História predpisu 26/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.1969 - 31.12.1976