História predpisu 21/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.1969 - 17.07.1995