História predpisu 19/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.1969 - 30.06.1991