História predpisu 165/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.12.1969 - 31.12.1975