História predpisu 15/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.03.1969 - 28.12.1975