História predpisu 147/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1970 - 24.03.1998