145/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

145
UZNESENIE
Slovenskej národnej rady
z 1. decembra 1969
o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
Slovenská národná rada
schvaľuje
zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 16. júla 1969 č. 88 Zb. o dodatkovom odvode, záväzných limitoch a o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel.
Klokoč v. r.