História predpisu 142/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.12.1969 - 31.12.1973