História predpisu 140/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.12.1969 - 30.09.1976