137/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.11.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

137
USNESENÍ
České národní rady
ze dne 27. listopadu 1969
o schválení zákonných opatření předsednictva České národní rady
Česká národní rada schvaluje
zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 10. července 1969 č. 78/1969 Sb., o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel,
zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 27. srpna 1969 č. 107/1969 Sb., kterým se ministr spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemísťování soudců.
zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 6. listopadu 1969 č. 124/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky.
Erban v. r.