História predpisu 128/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.12.1969 - 29.05.1982