História predpisu 125/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.11.1969 - 28.12.1999