História predpisu 121/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1969 - 30.11.1970