História predpisu 120/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1969 - 31.12.1999