História predpisu 119/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.10.1969 - 31.03.1979