História predpisu 116/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.10.1969 - 30.09.1987