História predpisu 98/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.07.1968 - 31.12.1971