História predpisu 97/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.08.1968 - 31.12.1973