História predpisu 87/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1968 - 31.12.2003