História predpisu 86/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.06.1968 - 31.12.1972