História predpisu 84/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.06.1968 - 31.05.2008