História predpisu 83/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1968 - 14.10.1969