História predpisu 78/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.06.1968 - 31.12.1975