História predpisu 75/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.06.1968 - 30.11.1999