História predpisu 71/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.06.1968 - 08.05.1996