História predpisu 67/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.06.1968 - 04.09.1991