História predpisu 61/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.05.1968 - 29.09.1968