História predpisu 59/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.05.1968 - 17.07.1995