História predpisu 58/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.05.1968 - 31.12.1977