História predpisu 56/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.05.1968 - 07.02.2002