52/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
UZNESENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 11. apríla 1968
o zrušení uznesení Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlásení dňa volieb do národných výborov a o voľbe Ústrednej volebnej komisie Národného frontu pre voľby do národných výborov
Predsedníctvo Národného zhromaždenia zrušuje:
1.
svoje uznesenie z 9. januára 1968 č. 6 Zb., ktorým podľa článku 60 ods. 4 ústavy a podľa § 32 zákona č. 114/1967 Zb. vyhlásilo všeobecné voľby do národných výborov,
2.
svoje uznesenie z 9. januára 1968 č. 7 Zb., ktorým podľa § 16 zákona č. 114/1967 Zb. zvolilo Ústrednú volebnú komisiu Národného frontu pre voľby do národných výborov.
Laštovička v. r.