História predpisu 51/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.04.1968 - 29.09.2000