História predpisu 5/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.01.1968 - 24.05.1998