História predpisu 47/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.04.1968 - 31.12.1975