46/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.04.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

46
UZNESENIE
Národného zhromaždenia
z 29. marca 1968
o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 20. marca 1968 č. 39 Zb. o strate funkcie poslanca Národného zhromaždenia.
Laštovička v. r.