História predpisu 44/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.03.1968 - 15.06.1969