4/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.01.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby v českom znení Zbierky zákonov v oznámení v čiastke 47 Zb. z roku 1967, str. 473
V oznámení v čiastke 47 Zb. z roku 1967, str. 473 v úvodnej vete nebolo vytlačené správne číslo vyhlášky : „č. 129/1967 Zb....“
Redakcia