História predpisu 38/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1968 - 31.12.1992