História predpisu 37/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1968 - 01.03.1971